Vejesedler:  

Eksempler på vejesedler fra selvbetjeningsterminalen:

bon med 1. vejning på selvbetjeningsterminalen

bon med både 1. og 2. vejning fra selvbetjeningsterminalen

 og herunder kopien som udskrives på kontoret efter en selvbetjent vejning.  (*) markeringen foran hhv. brutto - og taravægt viser at vejningen er foretaget på selvbetjeningsterminalen.

  Vejninger foretaget som selvbetjening er ikke omfattet af akkrediteringen.